Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Články, rady, zkušenosti

Rehabilitační pobyt ve FN Motol

Na základě výzvy Doc. MUDr. Kobesové Ph.D. z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství jsem se přihlásil k dvoutýdennímu rehabilitačnímu pobytu ve FN Motol. Účelem pobytu bylo, že si rehabilitační lékaři potřebovali ověřit správnost cvičebních postupů při rehabilitaci u pacientů s CMT, kteří se zatím pohybují bez podpůrných pomůcek, tzn. holí nebo chodítek. Ihned po přijetí jsem absolvoval vstupní testy rovnováhy a stability na přístroji BALANCE MASTER a test analýzy chůze na přístroji ZEBRIS REHAWALK. Údaje shromážděné oběma vstupními testy byly v závěru pobytu porovnány s výsledky měření při výstupních konečných testech.

Vlastní rehabilitace spočívala v podobných procedurách jako v lázních: ergoterapie, vířivka, cvičení v bazénu, společné skupinové cvičení a hlavně individuální cvičení s fyzioterapeutkou. Celkem jsem absolvoval 8 intenzivních cvičebních dnů. Ostatní dny byly soboty, neděle, přijímací a výstupní den. Po dobu pobytu jsem absolvoval průměrně 4,6 procedur/den. Jednou jsem byl požádán o spolupráci při výuce zahraničních mediků. Doc. MUDr. Kobesová jim na mě prakticky předváděla popis choroby CMT. Zvláště se však chci zmínit o způsobu individuálního rehabilitačního cvičení s fyzioterapeutkou, které probíhalo 2x denně. Toto cvičení bylo jednoznačně nejpřínosnější pro celkový výsledek rehabilitace. Naučit správné provádění jednotlivých cviků, jakou intenzitou cvičit, jak správně dýchat a ovládat svoje tělo, to všechno může s pacientem nacvičit jen odborný fyzioterapeut, znalý specifik naší choroby. Jednotlivé cviky vycházely z příručky "Fyzioterapeutický program pro pacienty s CMT". Já jsem si myslel, že dokážu dle této naší příručky správně cvičit. Ale až teprve nyní vím, jak správně provádět jednotlivé cviky, aby to vůbec mělo smysl. Kdyby také v lázních bylo individuální cvičení tak intenzivní, byly by výsledky lázeňské léčby mnohem lepší. O porovnávání s úrovní rehabilitace v místě bydliště, kterou platí pojišťovna 2x ročně, se raději nechci vůbec zmiňovat. Ta prakticky není žádným přínosem.

Můj celkový dojem z rehabilitačního pobytu ve FN Motol je velmi dobrý. Jsem rád, že jsem ho mohl absolvovat. Péče lékařek a hlavně rehabilitačních pracovnic je příkladná. Při porovnání výsledků vstupních a výstupních testů jsem dosáhl zlepšení stability i chůze. Nyní je to již na mě, zda se přinutím denně cvičit. Jsem ještě přihlášen po 2 měsících do FN Motol na kontrolu zácviku, kde budu mojí fyzioterapeutkou "přezkoušen", zda správně provádím naučené cviky. Kladu si otázku, zda je možno při lázeňském léčebném pobytu požadovat podobnou intenzivní rehabilitaci? Uhradí to zdravotní pojišťovna? Přijmou to lékaři v lázních? Nevím, ale určitě to zkusím, až pojedu příště do lázní. Budu rád za každý názor nebo zkušenost ostatních členů společnosti CMT.

autor: Jiří Staněk
vydáno: 18. 06. 2015
přečteno: 12518 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]