Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


O SPOLEČNOSTI C-M-T

Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním Charcot - Marie - Tooth v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Společnost zejména:

  • zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
  • pořádá konference, semináře a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním CMT, jejich rodin a přátel,
  • vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT nebo činnosti Společnosti,
  • shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
  • spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a sociální oblasti,
  • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti,
  • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením.
>> Zvukové seznámení s problematikou CMT (.mp3; 3,45 min.; 2,58 Mb)
>> Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot-Marie-Tooth (.pdf; 5,68 Mb)
PF 2016

AKTUÁLNĚ

Víkend v Jizerkách

Od pátku 4. do neděle 6. září 2015 se skupinka členů Společnosti CMT, jejich rodinných příslušníků a přátel sešla v hotelu Semerink v Janově nad Nisou v Jizerských horách na pravidelném podzimním setkání. V hotelu jsme byli ubytováni s plnou penzí, a tak naší hlavní starostí bylo, abychom si společný víkend pořádně užili. > celý článek <
autor: Šimková Vladimíra (24. 09. 2015)

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK

Možnosti vybavení individuální ortézou pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth

Pro vybavení pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth ortézou je nezbytné znát etiologii a klinické příznaky tohoto onemocnění. Dříve než začneme s výrobou individuální ortopedické pomůcky, je třeba si uvědomit vývoj a možný průběh nemoci, abychom to mohli při výrobě zohlednit. Onemocnění CMT patří mezi nejčastější dědičně podmíněné periferní neuropatie. Projevuje se zejména degenerativními změnami, týkajícími se jak motorické, tak senzitivní složky. S narůstajícím věkem pacientů dochází k rozvoji deformit chodidla a ruky. > celý článek <
autor: Petr Mottl DiS. (16. 12. 2015)

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]