Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Příspěvky a důchody

Rozhodnutí ve lhůtě

vydáno: 05. 12. 2012, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností, tedy § 80 správního řádu. V § 80 odst. 1 správní řád určuje: "Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví." Citované ustanovení můžeme na základě § 6 odst. 1 správního řádu použít na jakékoliv postupy a úkony správních orgánů (nikoliv účastníků), na které se vztahuje správní řád. > celý článek <

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

vydáno: 01. 12. 2012
V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: > celý článek <

Výměny parkovacích průkazů do konce roku

vydáno: 31. 10. 2012
průkaz O1Sociální odbory obcí s rozšířenou působností vyzývají občany, kteří si ještě nestihli vyměnit označení O1 (znak vozíčkáře do vozidla) za nové označení 07 (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením), aby tak co nejdříve učinili. > celý článek <

Rozdílný výklad k přístupu k sKartám

vydáno: 08. 10. 2012
Ve věci uvedeného stanoviska jsme obdrželi reakci předsedy NRZP pana Václava Krásy, kterou Vám přinášíme spolu s reakcí předsedy Společnosti C-M-T. > celý článek <

Stanovisko Společnosti C-M-T ke kampani NRZP k tzv. sKartám

vydáno: 01. 10. 2012, autor: Mgr. Michal Šimůnek
V současné době začínají Úřady práce vyzývat zdravotně postižené osoby, aby si přišly vyzvednout nově zaváděnou Kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. Přes tuto kartu budou zdravotně postižení dostávat a čerpat především příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Pokud splňují zákonné podmínky, budou mít také na sKartě vyznačeno, zda jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. > celý článek <

Karta sociálních systémů

vydáno: 16. 06. 2012, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, budou podle nejnovějších informací na úřady práce v České republice distribuovány od konce června letošního roku, od července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce této sKarty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Při převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. Zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu. > celý článek <

Ombudsman: Odmítnutí vyhrazeného parkování bez alternativy je diskriminací

vydáno: 08. 06. 2012
Obec by měla se zřízením parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne individuální parkovací místo zřídit, aniž nabídne přiměřenou alternativu, dopouští se diskriminace. > celý článek <

Kdy žádat o příspěvek na mobilitu?

vydáno: 03. 01. 2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že v souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012 je možné žádosti o příspěvek na mobilitu uplatnit kdykoli během ledna, tedy až do 31. ledna 2012. > celý článek <další články: << | dopředu | dozadu | >>


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]