Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Sociální služby

Upozornění pro příjemce příspěvku na péči (bezmocnost)

vydáno: 20. 01. 2008, autor: Bc. Doležal Milan, Klouzalová Blanka
Dovolte, abychom Vás upozornili jako příjemce příspěvku na péči (bezmocnosti) o změnách a povinnostech vyplývající z novely zákona o sociálních službách účinné od 1. ledna 2008, která byla přijata v rámci zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. > celý článek <

Změny zákona o sociálních službách od 1. ledna 2008

vydáno: 07. 11. 2007, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Nově přijatý zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabude účinnosti 1. ledna 2008 přijal kromě jiného o rozsáhlou novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon vstoupil v účinnost k 1. lednu 2007. Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech, které mají významný vliv na kvalitu života jedinců i společnosti. > celý článek <

Posuzování míry závislosti podle zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky

vydáno: 26. 09. 2007, autor: (hut)
Zákon o sociálních službách předpokládá pro stanovení míry závislosti jednak sociální šetření, při kterém sociální pracovník zjišťuje, zda je dotyčný jedinec schopen samostatného života v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dále norma předpokládá posouzení zdravotního stavu, vycházející z nálezu ošetřujícího lékaře, případně z výsledků funkčních vyšetření a výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Je tedy zřejmé, že posouzení má dvě složky - složku sociální a zdravotní. Stanovení míry závislosti je pak výsledkem zhodnocení obou složek.celý článek <

Uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb a některé problémy s tím spojené

vydáno: 26. 09. 2007, autor: (hut)
Sjednávání smluv o poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb jejich uživatelů je významným krokem k uplatnění svobodné vůle těchto osob. Znamená to, že o dotčených jedincích a jejich potřebách nebude "někým rozhodováno", ale že se stanou přímo účastníky jednání o druhu, rozsahu a podmínkách poskytované služby. > celý článek <

Důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti se změnily

vydáno: 16. 01. 2007
Osobní péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupních II až IV je od 1. ledna 2007 nově důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. > celý článek <

Pomoc starým a postiženým - Změna je tu!

vydáno: 21. 12. 2005, autor: Čtvrtečková Adéla
Pětadvacet let starý systém sociálních služeb se změní. Poslanci dnes podpořili návrh, který má dát lidem šanci ovlivnit, jestli se o ně ve stáří nebo kvůli špatnému zdraví bude starat rodina, asistent či specializovaný ústav. > celý článek <

Začíná informační kampaň k zákonu o sociálních službách

vydáno: 28. 09. 2005
Od 21. září až do 14. prosince pořádá Národní rada zdravotně postižených ČR vysvětlovací kampaň k zákonu o sociálních službách postupně ve všech krajských městech. Přinášíme přehled jednotlivých seminářů s uvedením místa konání a jmen lektorů z řad vrcholných představitelů NRZP. > celý článek <

Podmínky lidí pečujících o osobu blízkou nebo jinou se výrazně zlepší

vydáno: 02. 09. 2005, autor: Jeníčková Daniela
Od 1. října 2005 dojde k výrazným změnám týkajícím se příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou (POBJ). Byl schválen zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, a zák. č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nová právní úprava vylepšuje finanční situaci lidí pečujících o blízkou nebo jinou osobu. > celý článek <další články: << | dopředu


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]