Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Příspěvky a důchody

Výši invalidního důchodu pozitivně ovlivňuje tzv. dopočtená doba

vydáno: 18. 06. 2015
Na invaliditu není nikdo připraven, bez ohledu na věk. Lidé, kteří se stanou invalidními především v mladém věku kvůli úrazu či vážné nemoci, se navíc často obávají, že jejich důchod bude velmi nízký, když kvůli invaliditě stačili získat jen relativně krátkou dobu důchodového pojištění. Zákon o důchodovém pojištění pamatuje na tyto situace tím, že se do doby pojištění pro výpočet invalidního důchodu započítává i tzv. dopočtená doba. Ale pozor, toto pravidlo platí jen pro výpočet důchodu, už neplatí pro vznik nároku na invalidní důchod, kdy je třeba splnit podmínku získat potřebnou dobu pojištění. > celý článek <

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR vydávat od 1. 4. 2015

vydáno: 19. 01. 2015, autor: Klouzalová Blanka

Česká správa sociálního zabezpečení objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech

vydáno: 22. 12. 2014
Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci, kdy nepříznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje jejich pracovní uplatnění, často vychází z mýtů, které kolem invalidních důchodů panují. Jaké polopravdy jsou nejčastější? To objasňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). > celý článek <

Pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod a jeho výši

vydáno: 11. 08. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. To, že se doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, dříve částečného invalidního důchodu, do starobního důchodu nezapočítá, lidé často s překvapením zjišťují, až když o starobní důchod zažádají. Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (před 01.01.2010 plného invalidního důchodu). > celý článek <

Přehled legislativy pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

vydáno: 07. 06. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
1. PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Průkaz osoby se zdravotním postižením postupně nahrazuje starší průkazy mimořádných výhod, které platí do doby v nich uvedené, nejdéle však do konce roku 2015. Po omezenou dobu platí také průkazy osoby se zdravotním postižením v podobě plastové nebo do lamina zatavené karty sociálních systémů, na něž vznikl nárok v souvislosti s pobíráním příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči, nebo na základě samostatného správního řízení. Od 1. ledna 2014 je možné průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě správního řízení. Řízení se zahajuje na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise u krajské pobočky Úřadu práce České republiky (ÚP ČR). > celý článek <

Zrušení sKARET: co musíte udělat!

vydáno: 16. 01. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů (sKarty). Během následujících 6 měsíců proběhnou veškeré procesy, které definitivně ukončí její existenci. Každý, kdo v průběhu loňského a letošního roku převzal sKartu, dostane v nejbližších dnech od Úřadu práce dopis, z kterého se dozví, jakým způsobem se bude provádět změna výplaty dávek po zrušení sKarty. > celý článek <

Nástrahy využívání parkovací karty u nás a v zahraničí

vydáno: 16. 01. 2014, autor: Marková Lucie
O výhodách parkovací karty vozíčkáře jsme Vás již několikrát podrobně informovali, i přesto se v praxi objevují často některé mýty a omyly, které by si zasloužily ozřejmit, a to především proto, abychom předešli nedorozuměním spojeným případně i s finanční pokutou. V srpnu 2011 došlo k uzákonění nové podoby parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to tak, aby byl vzhled karty sjednocen s podobou průkazu v ostatních zemích EU. Neznamená to však, že parkovací kartu lze v zahraničí využívat ve stejném rozsahu jako v České republice. > celý článek <

Kdy se čerpá ošetřovné?

vydáno: 07. 12. 2012
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Vždy se poskytuje zaměstnanci v případě, kdy dítě mladší 10 let je nemocné nebo po úrazu. U starších dětí záleží v konkrétním případě na rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování. Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, který žije prokazatelně ve společné domácnosti. O tom, zda zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu vyžaduje ošetřování jinou osobou, rozhoduje ošetřující lékař. > celý článek <další články: dozadu | >>


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]