Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Příspěvky a důchody

Nástrahy využívání parkovací karty u nás a v zahraničí

O výhodách parkovací karty vozíčkáře jsme Vás již několikrát podrobně informovali, i přesto se v praxi objevují často některé mýty a omyly, které by si zasloužily ozřejmit, a to především proto, abychom předešli nedorozuměním spojeným případně i s finanční pokutou. V srpnu 2011 došlo k uzákonění nové podoby parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to tak, aby byl vzhled karty sjednocen s podobou průkazu v ostatních zemích EU. Neznamená to však, že parkovací kartu lze v zahraničí využívat ve stejném rozsahu jako v České republice.

Nejčastější dotazy se vztahují k možnosti bezplatného využití dálnice v zahraničí. Je třeba říci, že většina výhod tohoto typu se i v ČR vztahuje k průkazu ZTP či ZTP/P, nikoli k vlastnictví parkovací karty. Jedná se tedy o výhodu nastavenou českou legislativou pro české občany na území České republiky (respektive pro osoby s přiznaným českým průkazem ZTP či ZTP/P). Tedy ani zahraniční výletníci s parkovací kartou vydanou např. v Německu nejezdí v ČR po dálnici bezplatně. Obdobně to platí i obráceně - pokud se český občan se zdravotním postižením rozhodne vyjet do zahraničí a využít při pohybu v cizině dálnici, je povinen si zakoupit dálniční kupon. Jedinou "přenositelnou" výhodou parkovacího průkazu je možnost parkování na vyhrazeném parkovacím místě v zahraničí, nicméně za podmínek nastavených tou konkrétní zemí (což nemusí znamenat, že osoby mají právo parkovat na vyhrazeném místě neomezeně dlouhou dobu a bezplatně).

Častý je také dotaz ohledně platby parkovného na vyhrazených parkovacích stáních pro OZP. Žádný zákon nestanovuje majitelům parkoviště povinnost nechat osoby se zdravotním postižením na vyhrazených místech parkovat bezplatně. Záleží tedy v podstatě na jejich dobré vůli. Co se týká parkovišť v majetku měst, je zvykem, že zde bývá parkování bezplatné, ani tuto výhodu však nelze automaticky předpokládat. Doporučuji vždy si ověřit na parkovacím automatu, případně u obsluhy parkoviště, zda je parkování bezplatné a za jakých podmínek. Pátrat můžete také v městských vyhláškách či nařízeních.

Výhoda bezplatného užívání dálnice je navázána na vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P, nikoli přímo na parkovací kartu. Tuto výhodu lze však dle zákona využít pouze tehdy, je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Pokud tedy například osobu se zdravotním postižením veze kamarád vlastním vozem po dálnici, může se stát, že v případě silniční kontroly dostane pokutu, protože v tomto případě by dálniční známku měl kamarád na vozidle mít. Od 01.09.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (když se vozidlo vrací např. z rehabilitačního ústavu, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

Parkovací kartou lze vozidlo označit pouze ve chvíli, kdy je v něm přepravována osoba s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P, tedy osoba, které byla parkovací karta vydána. Pokud ve vozidle osoba není, parkovací kartu nelze za přední sklo vystavit a samozřejmě nelze využít ani výhod z ní vyplývajících (např. parkování na vyhrazeném parkovacím stání). Osvědčilo se například vkládat ji do pevně připevněné plastové kapsy jen tehdy, kdy auto používá člověk se zdravotním postižením. Nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách na dálnici nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení. Nicméně i v tomto případě platí, že by řidič neměl mít v rozporu se zákonem umístěnou parkovací kartu za předním sklem, pokud ve vozidle v té chvíli neveze osobu se zdravotním postižením.

redakčně kráceno

autor: Marková Lucie
vydáno: 16. 01. 2014, zdroj: www.vozickar.com
přečteno: 11406 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]