Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Sociální služby

Kodex profesionálního klienta

vydáno: 23. 10. 2015, autor: Michal Vidura
Dřív, než začnu neskromně kázat, chtěl bych se vyznat ze svého obdivu ke všem těm odvážným lidem, kteří pracují jako osobní asistenti. Za ty desítky let, co jsem jejich klientem, jsem poznal hromadu skvělých profíků, kteří bez nadsázky obohatili nejen můj život. Jenom díky práci těchto sociálních bohatýrů nemusíme ani já, ani mí spolupostiženci marnit své životy v roztodivných ústavech. > celý článek <

Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných

vydáno: 18. 06. 2015, autor: Mgr. Beránková Kateřina
Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. 1. 2015 novela zákona o zaměstnanosti. > celý článek <

MPSV upravilo posuzování stupně závislosti u zdravotně handicapovaných

vydáno: 22. 12. 2014
Od 15. listopadu letošního roku platí nová metodika, jejímž zásadním přínosem je sjednocení posuzování na první a druhé posudkové instanci, klade důraz na prevenci pochybení při posuzování stupně závislosti a zajištění možnosti rychlé a účinné nápravy v konkrétních případech pochybení. Díky nové metodice posuzování již nebude docházet k případům, kdy například postiženým lidem trvale připoutaným na lůžko nebyl přidělen nejvyšší stupeň u příspěvku na péči. Ministerstvo tak vychází vstříc potřebám a připomínkám zdravotně postižených spoluobčanů a organizací, které je zastupují. > celý článek <

Osobní asistence OZP ve zdravotnických zařízeních

vydáno: 22. 09. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Stále častěji se setkáváme s problémem poskytování osobní asistence lidem s těžkým zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Pro osoby s těžkým zdravotním postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, polohování, hygienu a podobně. Na druhé straně se zdravotnická zařízení často brání tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní postižení, měl u sebe osobní asistenci. > celý článek <

Dopis ministryni práce - Mgr. Michaela Marksová

vydáno: 22. 09. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Celý text ke stažení Dopis ministryni práce (.doc; 50,5 Kb) > celý článek <

Sociální šetření pro oblast nepojistných sociálních dávek a sociální pracovník

vydáno: 11. 08. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
Podle § 25 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách platí, že sociální šetření může vykonávat pouze sociální pracovník, který splňuje odbornou způsobilost. Sociální pracovník je samostatný profesionál vzdělaný v oboru, který se řídí etickým kodexem své profese. Ve své činnosti je povinen respektovat práva a potřeby klientů. Sociální pracovník se pohybuje v rámci práv a povinností definovaných právním systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy. > celý článek <

Příspěvek na péči – sociální šetření

vydáno: 07. 06. 2014, autor: Mgr. Michal Šimůnek
S ohledem na skutečnost, že výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvek na péči je písemný záznam ze sociálního šetření, který slouží jako podklad pro vypracování posudku lékařem Lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení (LPS OSSZ), zpracovalo MPSV doporučení, ve kterém se sociální pracovníci ÚP ČR zaměřují na níže uvedené okruhy a volí takové otázky, které odpovídají níže uvedeným okruhům: > celý článek <

Péče o seniory nebo hendikepované osoby a vliv na důchod pečujících osob

vydáno: 16. 01. 2014
Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci, se často ptají, zda a jak se jim doba péče započte do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto situace řeší a jak má pečující osoba postupovat… > celý článek <další články: dozadu | >>


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]