Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Sociální služby

Osobní asistence OZP ve zdravotnických zařízeních

Stále častěji se setkáváme s problémem poskytování osobní asistence lidem s těžkým zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Pro osoby s těžkým zdravotním postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, polohování, hygienu a podobně. Na druhé straně se zdravotnická zařízení často brání tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní postižení, měl u sebe osobní asistenci.

Je pochopitelné, že cizí osoby na oddělení mohou vytvářet různé problematické situace. Často lůžková zdravotnická zařízení řeší tento problém tak, že osobu se zdravotním postižením imobilizují, tj. trvale upoutají na lůžko, zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace vede k tomu, že pacienti s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do své původní fyzické kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede k zhoršení celkového zdravotního stavu.

Jsme přesvědčeni o tom, že i u pacientů s CMT by měl být po dobu hospitalizace přítomen osobní asistent, kterého znají a důvěřují mu, který by jim pomáhal tak, aby neztratili svoje obvyklé návyky a schopnosti. K tomu, aby bylo umožněno poskytování osobní asistence ve zdravotnickém zařízení, je potřeba mít souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Vzor formuláře najdete v příloze. Tento formulář je třeba vyplnit při přijetí do zdravotnického zařízení, pokud se jedná o neakutní hospitalizaci, a je předpoklad, že hospitalizace bude delší. Formulář by měl vyplnit lékař oddělení, kde budete hospitalizováni. Pokud revizní lékař vysloví souhlas s osobní asistencí, tak Vám bude příspěvek na péči vyplácen i po 30 dnech pobytu, protože bude použit k osobní asistenci. Pokud potřebujete více informací, ozvěte se.

Formulář ke stažení: souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny (.pdf; 114 Kb).

autor: Mgr. Michal Šimůnek
vydáno: 22. 09. 2014
přečteno: 10758 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]