Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Ze života Společnosti

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti C-M-T 24. 4. 2015 v 16.30 h.

Výbor spolku Společnost C-M-T se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 00 svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pátek dne 24.04.2015 od 16.30 hodin v areálu Fakultní nemocnice Motol, Neurologická klinika (dospělých) 2. LF UK a FN Motol, uzel D, 2. patro, knihovna.

Program jednání:

  • Zahájení.
  • Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  • Informace o činnosti v roce 2014.
  • Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2014, schválení zprávy revizní komise.
  • Schválení nových stanov.
  • Volba členů výboru a kontrolní komise.
  • Plány na rok 2015.
  • Diskuse.
  • Závěr.

Registrace členů Společnosti C-M-T začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni konání této Valné hromady. Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou mocí. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

autor: výbor Společnosti C-M-T
vydáno: 24. 03. 2015, zdroj: Společnost C-M-T
přečteno: 22861 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]