Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Ze života Společnosti

Valná hromada Společnosti C-M-T - 8. 2. 2007 od 16.30 hodin

Výbor občanského sdružení Společnost C-M-T se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 06 svolává řádnou valnou hromadu která se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2007 od 16.30 hodin ve velké posluchárně č. 1 (klinika rehabilitace, uzel D, patro -1) v areálu Fakultní nemocnice Motol.

Program jednání:

  1. Zahájení.
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  3. Informace o činnosti společnosti v roce 2006.
  4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2006, schválení zprávy revizní komise.
  5. Volba členů výboru společnosti a revizní komise společnosti.
  6. Schválení výše členských příspěvků na rok 2007.
  7. Plán a úkoly činnosti společnosti na rok 2007.
  8. Diskuze.
  9. Závěr.

Registrace členů společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději 31. 12. 2006.

Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou mocí.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

Za Společnost C-M-T předseda výboru Ing. Josef Zajíc

autor: výbor Společnosti C-M-T
vydáno: 30. 01. 2007, zdroj: Společnost C-M-T
přečteno: 2578 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]