Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Ze života Společnosti

XVIII. Neuromuskulární sympozium v Brně 11. - 12. 5. 2007

Tak jako v minulých letech, zúčastnila se i letos Společnost C-M-T XVIII. Neuromuskuláního sympozia, které se konalo v brněnském hotelu Santon. Krásné počasí a výhled na blízkou Kníničskou přehradu jen umocnili příjemnou atmosféru a zdárný průběh celé akce. Místo nemocného předsedy Společnosti se akce zúčastnili oba místopředsedové, Blanka Klouzalová a Michal Šimůnek se svými partnery a zároveň členy Společnosti, Petrou Makaloušovou a Rostislavem Klouzalem.

Společnost C-M-T se díky vstřícnosti pořadatelů prezentovala vlastním stánkem. O prezentaci Společnosti CMT - sborníky, bulletiny, odborné lékařské články, dotazníky a jiný informační materiál byl mezi lékaři velký zájem. Také jsem uzavřeli několik nových registrací spolupracujících lékařů.

Sympozia se zúčastnilo několik desítek lékařů z České i Slovenské republiky včetně členů výboru společnosti - lékařů z FN Motol - As. MUDr. Radima Mazance, Ph.D., Prim. MUDr. Ondřeje Horáčka, Ph.D. a Doc. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D.

Na sympoziu zaznělo velké množství velmi zajímavých a podnětných přednášek. Pro nás měl však největší význam blok lékařských přednášek, zaměřených na problematiku choroby Charcot-Marie-Tooth. Pro informaci přikládám jejich seznam, lékaři přislíbili, že prezentace budou v dohledné době umístěny na webu Společnosti.

Na závěr bloku o chorobě Charcot-Marie-Tooth vystoupil s krátkým proslovem i místopředseda Společnosti Michal Šimůnek, který přítomné seznámil s činností Společnosti a s největšími bolestmi, které nás v současné době trápí - problematikou preimplantační genetické diagnostiky a chystanými změnami kolem lázeňské péče. Ze strany lékařů bylo vysloveno pochopení pro tyto problémy a vyjádřena podpora v dalších krocích Společnosti.

(zleva)  p. Klouzalová, Mgr. Šimůnek, MUDr. Smetana, MUDr. Kobesová, MUDr. Mazanec, MUDr. Horáček, MUDr. Seeman
(zleva) p. Klouzalová, Mgr. Šimůnek, MUDr. Smetana, MUDr. Kobesová, MUDr. Mazanec, MUDr. Horáček, MUDr. Seeman

Poznámka: ve fotogalerii jsou k nahlédnutí fotky z této akce

autor: Mgr. Michal Šimůnek
vydáno: 30. 07. 2007, zdroj: Společnost C-M-T
přečteno: 3351 krát

SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]