Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Společnost C-M-T

Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním Charcot - Marie - Tooth v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Společnost zejména:

  • zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
  • pořádá konference, semináře a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním CMT, jejich rodin a přátel,
  • vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT nebo činnosti Společnosti,
  • shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
  • spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a sociální oblasti,
  • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti,
  • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením.

Společnost byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR dne 18. června 1999. Ministerstvo vnitra ČR schválilo a zaregistrovalo stanovy Společnosti C-M-T, které byly následně upraveny valnou hromadou dne 22. 2. 2000. Poslední velká změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 13. 3. 2008 a 24. 4. 2015.


Výbor Společnosti C-M-T

Jakýkoliv dotaz na výbor společnosti zasílejte na c-m-t@post.cz

Mgr. Michal Šimůnek
Mgr. Michal Šimůnek
předseda Společnosti

Ivana Jandová
Ivana Jandová
místopředsedkyně Společnosti, hospodářka

Bc. Milan Doležal
Bc. Milan Doležal
člen výboru

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
člen výboru

Bc. Kateřina Pomklová
Bc. Kateřina Pomklová
členka výboru

Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
člen výboru


Revizní komise Společnosti C-M-T

Ivana Štejnarová
Alena Mašková
Hilda Šebestová


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]