Společnost C-M-T


Přeskočit menu


PODPORA


INFORMACE

Sídlo spolku
Společnost C-M-T
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 05 Praha 5

Společnost C-M-T je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 10085.

IČ: 69346909

Bankovní spojení
Poštovní spořitelna, a.s.
Č. ú.: 156897053/0300

Kontaktní adresa
Předseda Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
Ve Stromovce 713, 500 11 Hradec Králové
Tel.: 605 258 522, 724 330 798
E-mail: simunekm@seznam.cz, c-m-t@post.cz

RŮZNÉ

Uložit stránku do oblíbených položek
 
Vytisknout stránku
 
Doporučujeme

logo Technické ortopedie Ostrava

E-mail: webmaster


Články, rady, zkušenosti

Možnosti vybavení individuální ortézou pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth

vydáno: 16. 12. 2015, autor: Petr Mottl DiS.
Pro vybavení pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth ortézou je nezbytné znát etiologii a klinické příznaky tohoto onemocnění. Dříve než začneme s výrobou individuální ortopedické pomůcky, je třeba si uvědomit vývoj a možný průběh nemoci, abychom to mohli při výrobě zohlednit. Onemocnění CMT patří mezi nejčastější dědičně podmíněné periferní neuropatie. Projevuje se zejména degenerativními změnami, týkajícími se jak motorické, tak senzitivní složky. S narůstajícím věkem pacientů dochází k rozvoji deformit chodidla a ruky. > celý článek <

Mezinárodní průzkum vlivu nemoci CMT na kvalitu života

vydáno: 01. 09. 2015, autor: As. MUDr. Mazanec Radim, Ph.D.
Milí návštěvníci stránek Společnosti C-M-T, prosíme Vás o spolupráci v rámci průzkumu vlivu nemoci CMT na kvalitu života v různých zemích EU. Jelikož jej organizuje společnost CMT ve Velké Británii, je dotazník v angličtině, ale nebojte se toho a pomocí překladače nebo angličtináře, který je ochoten pomoci, jej vyplňte. Děkujeme vám za spolupráci. > celý článek <

Rehabilitační pobyt ve FN Motol

vydáno: 18. 06. 2015, autor: Jiří Staněk
Na základě výzvy Doc. MUDr. Kobesové Ph.D. z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství jsem se přihlásil k dvoutýdennímu rehabilitačnímu pobytu ve FN Motol. Účelem pobytu bylo, že si rehabilitační lékaři potřebovali ověřit správnost cvičebních postupů při rehabilitaci u pacientů s CMT, kteří se zatím pohybují bez podpůrných pomůcek, tzn. holí nebo chodítek. Ihned po přijetí jsem absolvoval vstupní testy rovnováhy a stability na přístroji BALANCE MASTER a test analýzy chůze na přístroji ZEBRIS REHAWALK. Údaje shromážděné oběma vstupními testy byly v závěru pobytu porovnány s výsledky měření při výstupních konečných testech. > celý článek <

Registr kontaktů dědičných neuropatií

vydáno: 22. 12. 2014, autor: Klouzalová Blanka
Tento Registr kontaktů umožňuje osobám s dědičnými neuropatie zaregistrovat se a dostávat informace o studiích, které provádí INC, člen skupiny Klinické výzkumné sítě vzácných onemocnění (Rare Diseases Clinical Research Network (RDCRN)). > celý článek <

Potřebujeme legislativu a centrovou péči, žádají pacienti se vzácnými chorobami

vydáno: 30. 10. 2014
Je jich šest až osm tisíc a jen v ČR jimi může trpět až 20 tisíc pacientů. Přesto nemají vzácná onemocnění žádné ukotvení v české legislativě – a to ani v případě léků na vzácná onemocnění, tzv. orphan drugs. Ty tak při vstupu na náš trh musí splnit stejné podmínky jako léky určené pro tisíce pacientů, i když je v lepším případě bude užívat maximálně pár stovek lidí. > celý článek <

Preimplantační genetická diagnostika - brožura

vydáno: 23. 09. 2014
Metoda PGD umožňuje diagnostiku vývojových vad nebo dědičných onemocnění ještě před zavedením embrya do dělohy. Jedná se doposud o jedinou preventivní metodu, která dokáže ještě před započetím těhotenství zabránit zplození postiženého dítěte a naopak dokáže pomoci vybrat k transferu takové embryo, které vyšetřovanou vadou nebo chorobou trpět nebude. PGD představuje pro rodiny s genetickou zátěží jedinou spolehlivou metodu k vyloučení přenosu závažných vad a dědičných chorob na potomky. > celý článek <

Vzácná onemocnění bychom měli rozpoznat dřív

vydáno: 11. 08. 2014, autor: Prof. MUDr. Milan Macek ml. DrSc., Bc. Anna Arellanesová
Předpokladem úspěšné léčby je správné a včasné stanovení diagnózy daného onemocnění, avšak to je u vzácných onemocnění složité. Proto Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) ve spolupráci s Národním koordinačním centrem pro vzácná onemocnění při Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, za podpory Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP připravili projekt zaměřený na zlepšení informovanosti praktických lékařů v této oblasti. > celý článek <

Jak často je dobré absolvovat EMG vyšetření a svalový test?

vydáno: 26. 05. 2014, autor: As. MUDr. Mazanec Radim, Ph.D.
1. EMG vyšetření má smysl především pro stanovení nebo upřesnění diagnózy a před DNA vyšetřením. Opakování vyšetření je nutné tehdy, když se v krátké době (např. během 6 měsíců) změní klinický stav pacienta s CMT. Opakovat rutinně EMG (např. 1x za 2-5 let) nemá smysl. Vývoj nemoci se pozná hlavně dle klinického vyšetření. Po objasnění diagnózy nálezem mutace už také nemá opakování EMG obvykle smysl - nepřinese nic navíc.

2. Svalový test má smysl opakovat každý rok např. v rámci lázeňské nebo rehabilitační léčby. Právě svalový test ukáže vývoj nemoci - stacionární nebo progresívní průběh - dle změny svalové síly na končetinách. > celý článek <další články: dozadu | >>


SPONZOŘI

logo Penam logo Aquila logo RIO mare

logo Madeta logo z-trade

logo Levné knihy obec Závada obec Igráček
včelařství Thomayer logo VENUS reality

 

© 2001 - 2015 Společnost C-M-T
© 2001 - 2015 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]